بانک مرکزی اعلام کرد:تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بانکی لغو شد

از اقداماتی که بانک مرکزی در زمان شیوع کرونا در کشور انجام داده بود، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بود تا از حجم مراجعات مشتریان به بانک‌ها کاسته شود. برهمین اساس نیز بانک‌های دولتی و خصوصی بدون مراجعۀ مشتریان، نسبت به تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی اقدام می‌کردند و به تازگی نیز البته یکی دو بانک خصوصی در اطلاعیه‌ای به مشتریان خود اعلام کردند برای یک سال دیگر کارت‌های بانکی را تمدید کردند. اما بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته به بانک‌های دولتی و خصوصی رسیده بیانگر آن است که تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی حداکثر تا پایان خردادماه 1401 دوام خواهد داشت و بعد از آن مشتریان باید حضوری به بانک‌ها مراجعه و اقدام کنند. به گزارش تسنیم ، در نامۀ بانک مرکزی به بانک‌ها آمده است که: «نظر به اعلام ستاد ملی مبارزه با کروتا مبنی بر عبور کشور از شرایط بحرانی، اقدامات مقتضی به منظور درج سررسید کارت‌های بانکی تا پایان مرداد ماه 1401 انجام پذیرد. با توجه به تمدید تاریخ انقضا کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعۀ حضوری مشتری از زمستان 1398 تا پایان خرداد ماه سال 1401، ضروری است طرح و تدوین برنامۀ زمان‌بندی متناسب با تعداد مشتریان متاثر از این تغییر، به منظور اطلاع‌رسانی به‌هنگام، پیشگیری از تقارن مراجعۀ حضوری و تجمع مشتریان شبکۀ بانکی و به تبع آن حفظ آرامش و نظم شعب در پاسخگویی به مراجعین، در دستور کار آن بانک قرار گیرد».

۲۸۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.