مرور رده

زمین مسکن

فروش متقلبانه اراضی دولتی در بلوار شاهد شهر کرمان

سرهنگ"حمیدرضا میرحبیبی" اظهار داشت: در پی شکایت چند شهروند مبنی بر اینکه فردی با سند سازی و تصرف زمین های دولتی اقدام به فروش چند قطعه زمین در محدوده بلوار شاهد شهر کرمان کرده است، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی بررسی موضوع را در…