الگوی مصرف دهک‌های مختلف درآمدی؛ وزنه سنگین مسکن از هزینه‌ خانوار

۱۶

بررسی الگوی درآمد دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای کل کشور نشان می‌دهد، بیشترین ترکیب هزینه‌ها در کشور ۳۸.۰۳ درصد بود که از این میزان بیشترین هزینه‌ها مربوط به بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» بوده است.
جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران درباره الگوی مصرف دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری و روستایی کل کشور در سال ۱۴۰۱ نشان از آن دارد که بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» ۲۶.۵ درصد از ترکیب هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
شناخت الگوهای مصرف خانوارها از چندین جنبه دارای اهمیت است، مصرف مسقیما بر رشد اقتصادی و رفاه خانوار اثر می‌گذارد و کاهش مصرف خانوارها می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده و غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
از طرف دیگر، مصرف اثرگذارترین جز تقاضای کل اقتصاد محسوب می شود و اگر تولید ملی را به عنوان نمادی از ابعاد اقتصاد فرض کنیم، به طور معمول در یک کشور، حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مصرف خانوار‌هاست. از این رو کاهش مصرف می تواند به معنای کوچک شدن اقتصاد ملی باشد. عالوه بر این ها، برنامه ریزان اقتصاد ی با آگاهی از الگوهای مصرفو درآمدی خانوارها می توانند درک بهتری از سیاستگذاری های خود در زمینه های تولید، توزیع، واردات، حمایتهای اجتماعی و مالیات داشته باشند.
الگوی مصرف در کل کشور
به گزارش اکوایران؛سهم هزینه های یک خانوار شهری را نشان می دهد. ترکیب هزینه‌ها در کشور شامل ۳۸.۰۳ درصد مربوط به «مسکن، سوخت و روشنایی»، ۲۶.۵ درصد «هزینه های خوراکی و دخانی»، ۱۱.۵۹ «هزینه های متفرقه»، ۷.۴۵ درصد «حمل و نقل و ارتباطات»، ۵.۸ درصد «بهداشت ودرمان»،۳.۵۶ درص «پوشاک و کفش»،۳.۱۲ درصد «لوازم خانگی و هزینه نگهداری آن»، ۱.۰۸ درصد «غذاهای آماده، رستوران و هتل»، ۰.۸۸ درصد مربوط به «تحصیل و آموزش»، ۰.۸۸ درصد «تفریحات وسرگرمی» و ۱.۱۱ درصد مربوط «فروش کالاهای بادوام و سایر هزینه ها» است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.