سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اعلام کرد: ۸۰ هزار و ۱۵۸ نفر در استان کرمان بیکارند

۱۴۴

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۸.۹ درصد است و در کرمان از ۱۱.۱ به ۸.۱ دهم رسیده است».

 محمدرضا وحیدی افزود: «طبق آخرین نتایج طرح اشتغال که توسط مرکز آمار انجام شده، در تابستان امسال، جمعیت کرمان سه میلیون و ۴۰۳ هزار نفر برآورد شده که از ۹۸۹ هزار و ۶۰۰ نفر جمعیت فعال، ۹۰۲ هزار و ۴۴۲ نفر جمعیت شاغل تخمین زده است».

وی با اشاره به جمعیت ۸۰ هزار و ۱۵۸ نفری بیکاران در استان ادامه داد: «نرخ بیکاری زنان در تابستان امسال در کشور ۱۷.۲ درصد و در استان کرمان ۲۴.۵ بوده است».

وحیدی تاکید کرد: «باید در برنامه‌ریزی‌ها ایجاد شغل برای بانوان مدنظر قرار گیرد».

وی همچنین بیان کرد: «نرخ مشارکت استان کرمان در تابستان امسال نسبت به فصل قبل از ۳۹.۹ به ۴۰ درصد افزایش یافته اما این شاخص پایین‌تر از نرخ کشوری است».

وی اظهار کرد: «سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشور ۱۵.۸ بوده و در استان ۳۸ درصد است یعنی بیش‌تر اشتغال ما در استان در بخش کشاورزی است».

به گزارش ایرنا ، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان 28 دی‌ماه در کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در ادامۀ این توضیحات گفت: «نرخ بیکاری استان در تابستان سال گذشته نیز از کشور بالاتر بوده است به طوری که در تابستان سال قبل در استان نرخ بیکاری ۱۱.۱ و در کشور ۹.۶ دهم گزارش شده است».

وی تاکید کرد: «نرخ بیکاری استان در سال جاری از ۱۱.۱ به ۸.۱ دهم براساس نتایج طرح مرکز آمار کاهش پیدا کرد».

وی در ادامه، با اشاره به اینکه در بخش صنعت سهم اشتغال کشور ۳۴ درصد و این میزان در استان ۲۴ درصد است، گفت: «در بخش خدمات، سهم اشتغال کشور به صورت متوسط ۵۰ درصد و استان ۳۸.۵ درصد است بنابراین با توجه به متوسط کشوری، در زمینه صنعت و خدمات جای کار برای ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی داریم».

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرمان افزود: «نرخ بیکاری برای جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در کشور ۱۶.۲ درصد و در این استان ۱۸.۷ درصد و از درصد کشوری بالاتر است».

وی اظهار کرد: «نرخ بیکاری کشور برای مردان ۷.۳ درصد و در استان این میزان ۵.۴ درصد است».

وی گفت: «نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور۹.۶ و در استان کرمان ۹.۱ و در جامعه روستایی نیز این میزان در کشور ۶.۸ درصد است».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.