١٠٠ درصد تست‌های کرونا در برخی استان‌ها سویۀ جدید است

مدیرکل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت با اشاره به توزیع بیش از ٢۴ هزار کیت تشخیص افتراقی اومیکرون در کشور، گفت که تاکنون از این کیت‌ها بیشتر برای تشخیص میزان درصد واریانت اومیکرون در بین موارد مثبت جدید آزمایش تشخیص مولکولی کووید-١٩ استفاده ‌شده است.

۳۱۰

به گفته‌ی سمیعی، موارد مثبت اومیکرون در برخی مناطق به ١٠٠ درصد نمونه‌های مثبت نزدیک شده است و در این مناطق اومیکرون به طور کامل جایگزین دلتا شده است؛ اما در برخی مناطق این میزان بین ۵٠ تا ١٠٠ درصد موارد ابتلای جدید کووید-١٩ است.

وی همچنین گفت که در مناطق محدودی سهم اومیکرون از موارد مثبت جدید کمتر از ۵٠ درصد است ولی به‌زودی و به‌سرعت این واریانت به واریانت غالب این مناطق نیز تبدیل خواهد شد.

به گزارش فردای کرمان مدیرکل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت 9 بهمن‌ماه درباره‌ی تشخیص امیکرون، تامین کیت‌های سویه‌ی جدید و استفاده از آن‌ها توضیح داد: «در حال حاضر از آزمایش‌های تشخیص افتراقی واریانت اومیکرون، فقط برای رصد و دیده‌وری استفاده می‌شود و ضمن تعیین درصد واریانت اومیکرون از موارد مثبت جدید در استان‌های کشور، بهوسیله‌ی آن سرعت افزایش تعداد موارد بیماری ناشی از این واریانت تعیین می‌شود».

سمیعی ادامه داد: «در ضمن به این دلیل که درمان و یا مراقبت اختصاصی و متفاوتی برای این واریانت جدید وجود ندارد، هیچ تفاوتی نمی‌کند که فرد به اومیکرون و یا دلتا مبتلا شده باشد. به عبارتی راه مقابله، پیشگیری و درمان در ابتلا به اومیکرون مشابه دلتاست».

وی درباره‌ی گرفتن تست اومیکرون از مسافران هنگام ورود به کشور، گفت: «با توجه به اینکه تعیین واریانت ویروس در مسافرانی که از طریق مرزهای ورودی به کشور وارد می‌شوند، تاثیری بر تصمیم‌گیری جداگانه در مورد افراد آلوده به ویروس کووید-١٩ ندارد، نیازی به استفاده از آزمایش‌های تشخیص افتراقی اومیکرون در مبادی ورودی کشور نیست و همان آزمایش غربالگری برای شناسایی و تشخیص عفونت با ویروس کفایت می‌کند».

مدیرکل آزمایشگاه مرجع وزارت بهداشت با اشاره به میزان کیت‌های توزیع شده‌ی اومیکرون در کشور، بیان کرد: «به جز کیت‌هایی که دانشگاه‌های علوم پزشکی خودشان تهیه کرده‌اند، در اولین مرحله بیش از ٢۴ هزار کیت تشخیص افتراقی اومیکرون توسط هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و انستیتو پاستور ایران بین آزمایشگاه‌های منتخب کشور در همه‌ی استان‌ها به منظور پایش توزیع شده است، تاکنون از این کیت‌ها بیشتر برای تشخیص میزان درصد واریانت اومیکرون در بین موارد مثبت جدید آزمایش تشخیص مولکولی کووید-١٩ استفاده ‌شده است بدین صورت که درصدی از نمونه‌های مثبت یک منطقه از نظر اینکه واریانت دلتا هستند و یا اومیکرون مورد آزمایش قرار می‌گیرند».

وی ادامه داد: «گزارش هفتگی درصد موارد مثبت اومیکرون در کشور و در هر استان به ستاد ملی کرونا اعلام می‌شود تا از میزان گردش این واریانت و سرعت انتشار آن مطلع شوند».

سمیعی توضیح داد: «با توجه به سرعت زیاد انتشار این واریانت، موارد مثبت اومیکرون در برخی مناطق به ١٠٠ درصد نمونه‌های مثبت جدید کووید-١٩ نزدیک شده است و در این مناطق اومیکرون به طور کامل جایگزین دلتا شده است؛ اما در برخی مناطق این میزان بین ۵٠ تا ١٠٠ درصد موارد ابتلای جدید کووید-١٩ است. در مناطق محدودی سهم اومیکرون از موارد مثبت جدید کمتر از ۵٠ درصد است ولی بهزودی و بهسرعت این واریانت به واریانت غالب این مناطق نیز تبدیل خواهد شد».

وی تاکید کرد: «مردم برای پیشگیری از ابتلا به اومیکرون و قطع زنجیره‌ی انتقال آن همچنان باید همان اقداماتی را انجام دهند که در مورد سایر واریانت‌ها انجام می‌دادند؛ انجام واکسیناسیون به موقع، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب به ویژه ماسکی که مناسب و اندازه صورتشان باشد، حفظ فاصله‌ی فیزیکی و پرهیز از حضور در تجمعات و محل‌هایی که به خوبی تهویه انجام نمی‌شود، برقراری تهویه‌ی مناسب در محل کار و زندگی، رعایت بهداشت و نظافت دست، رعایت آداب سرفه و عطسه کردن را مدنظر قرار دهند». 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.